แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์

ไทยพีบีเอสพร้อมเป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19
เปิดศูนย์ประสานฉุกเฉิน ไทยพีบีเอสสู้โควิด-19 รับเรื่องร้องเรียนหากผู้ติดเชื้อต้องการเข้ารับการรักษา, โรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์
และขาดสิ่งของที่จำเป็น เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม

- ผู้ป่วยที่ทราบผลการตรวจและต้องการเตียงหรือโรงพยาบาล โปรดเลือกกรอกฟอร์ม ผู้ป่วยขอความช่วยเหลือ
- ร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิค-19, หาที่ตรวจผลและปัญหาแอปหมอพร้อม แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
- นอกเหนือจากเรื่องร้องเรียนโควิค, ข้อเสนอแนะรายการหรือปัญหาอื่นๆ โปรดกรอกฟอร์ม เรื่องอื่นๆ

ผู้ป่วยขอความช่วยเหลือ

คลิกที่นี่

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

คลิกที่นี่

ประสงค์จะบริจาคสิ่งของ

คลิกที่นี่

สอบถามการฉีดวัคซีน

คลิกที่นี่

ประสงค์ขอรับสิ่งของ

คลิกที่นี่

ปรึกษาด้านสุขภาพจิต

คลิกที่นี่

ปรึกษาด้านกฎหมาย

คลิกที่นี่

เรื่องอื่นๆ

คลิกที่นี่
Powered by Thai PBS New Media